April 30, 2018

Resett Talkshow #7 - ACER strømavtale med EU

Resett Talkshow 25. februar handlet om ACER og norsk selvråderett i samtale med Christian Anton Smedshaug. Vi kommer tilbake med en sending om de "nye" strømmålerne som var foreldet teknologi allerede da de ble valgt for mange år siden. Nå sender de kryptert informasjon via gammel teknologi til EU, men er de sikre nog - og stråler de slik som enkelte hevder?

More episodes

Load more