April 15, 2018

Resett Talkshow #11 - Om likestilling for menn

I denne sendingen handler det om et stort samfunnsproblem som MSM knapt tar i: Fedre som ikke får være fedre og barn som vokser opp uten en far i nærheten. Dette er norsk likestilling på sitt verste.

Vi har også et langt intervju med Barnerettighetsforkjemper Henrik Hammerhei Slevigen.

More episodes

Load more